”LET THE BLOOD HEAL AND FLOW” -WEBINAARI

Suorat oraaliset antikoagulantit – näkökulmia onkologiaan ja neurologiaan

OHJELMA 28.1.2020

Puheenjohtaja: hyytymishäiriöiden professori, oyl Riitta Lassila

17:00-17:30

Aino Lepäntalo, Tuukka Helin: Uusia tutkimustuloksia suorista antikoagulanteista

17:30-18:00

Susanna Mannisto: Syöpäpotilaan hyytymisen ongelmia

18:00-18:15

KAHVITAUKO

18:15-18:45

Jukka Putaala: Suorien antikoagulanttien käytön haasteet neurologin näkökulmasta

18:45-19:15

Tuija Tapaninen: Suorien antikoagulanttien farmakokineettiset ja -dynaamiset lääkeaineinteraktiot

19:15-19:45

Elina Lehtinen: Suorien antikoagulanttien vaikutuksen kumoaminen

19:45-20:00

Keskustelua

KATSO WEBINAARIA TÄSTÄ LINKISTÄ

VERITAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ

Veritautien Tutkimussäätiön missio on tukea hematologista tutkimusta mm. myöntämällä henkilökohtaisia apurahoja ja tukemalla osallistumista kansainvälisiin kokouksiin tutkimustulosten esittämiseksi sekä järjestää korkealuokkaisia koulutustilaisuuksia

Veritautien Tutkimussäätiö järjestää koulutustilaisuuden itsenäisesti ja riippumattomasti. Koulutusta tukemassa: Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb Pfizer Allianssi, Portola