VERITAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TAVOITTEET JA TOIMINTA

Veritautien Tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1991 edistämään ja tukemaan veritautien tutkimusta ja koulutuksellista toimintaa. Säätiö on jakanut jokaisena toimintavuotenaan useita apurahoja tutkimustyöhön.

Vuonna 2017 Säätiö juhlisti 25-vuotista taipalettaan seminaaritilaisuudella (lue ohjelma tästä). Lue myös säätiön historiikki!

Säätiön esite suomeksipå svenska

 

LAAJA TUTKIMUSALUE

Veritautitutkimuksen piiriin kuuluu monia tärkeitä tutkimusalueita, mm. leukemiat, imukudossyövät eli lymfoomat, myelooma, erilaiset anemiat, hyytymishäiriöt sisältäen verenvuototaudit ja veritulppataipumuksen, sekä verensiirtolääketiede.

 

VERITAUTIEN HOITO ON VAATIVAA JA POTILAITA ON PALJON

Pahanlaatuisia veritauteja, kuten leukemiaa ja lymfoomaa sairastavia potilaita on maassamme useita tuhansia. Anemiat, joiden syyt voivat olla moninaisia, ovat hyvin tavallisia. Periytyvät verenvuototaudit kuuluvat harvinaissairauksiin, joita on hematologian alalla muitakin. Vaikka niiden potilasmäärät ovat pieniä, sairauksien hoito on erityisosaamista edellyttävää ja kallista. Moniin tavallisiin tauteihin, kuten syöpätauteihin, liittyy verisuonitukoksia ja hyytymishäiriöitä; näitä potilaita on tuhansia. Suurta määrää potilaita hoidetaan vuosittain verensiirroin, joita tarvitaan pahanlaatuisten veritautien tukihoidossa ja yleisemminkin äkillisissä verenvuodoissa, esim. trauma- tai muussa vaativassa kirurgiassa.

Veritautien hoito on hyvin vaativaa ja edellyttää erityisosaamista. Tämän vuoksi hoitoa keskitetään muutamiin erikoistuneisiin yksiköihin. Tutkimustyöllä ja koulutuksella on saavutettu entistä parempia hoitotuloksia, mutta niiden tarve on jatkuvaa.

 

MITÄ TUTKITAAN

Tutkimukset kattavat laajan kirjon molekyylitasoisesta perustutkimuksesta aina kliinisiin potilastutkimuksiin asti. Perustutkimuksen löydöksiä soveltavat kliiniset tutkimukset ovat ns. translationaalista tutkimusta. Vertailevat tutkijalähtöiset hoitotutkimukset ovat lähellä kliinistä toimintaa. Tutkimuksen keskeiset tavoitteet ovat potilastyöhön soveltuvien täsmällisten diagnostisten menetelmien kehittäminen ja uudet tehokkaat ja turvalliset hoidot.

 

TUTKIMUKSEN TUEN MUODOT

Veritautien Tutkimussäätiö pyrkii tukemaan veritautien tutkimusta sen kaikissa muodoissa. Tuen muotoja ovat henkilökohtaiset apurahat tutkijan vapauttamiseksi rutiinityöstään määräajaksi täysipäiväiseen tutkimustyöhön sekä matka-apurahat uusimman tiedon hankkimiseksi ja omien tulosten esittelemiseksi. Yksi säätiön tavoitteista on sen toimialaan kuuluvien tieteellisten kokousten tukeminen.

Uutena toimintamuotona vuonna 2018 käynnistetään webinaarit, joita on tarkoitus järjestää 1–2 kertaa vuosittain. Niissä tarjotaan hematologian parissa työskenteleville alan parhaiden kansainvälisten asiantuntijoiden antamaa interaktiivista koulutusta tehokkaalla tavalla. Tilaisuuksien erityisantina ovat suorat kysymys- ja vastaussessiot, joihin varataan aikaa.