VERITAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ 25 VUOTTA

Veritautien Tutkimussäätiö syntyi 1990-luvun alussa täyttämään ilmeisen tarpeen. Useimmilla sisätautien aloilla oli säätiö, joka tuki erityisesti kyseisen alan tutkimustyötä, mutta veritautien osalta tällainen säätiö puuttui. Jo 1980-luvun alkupuolella oli potilaan omaiselta saadulla ja myöhemmin useita kertoja täydennetyllä tuella perustettu alan tutkimusta tukeva yhdistys, joka jakoi usean vuoden ajan apurahoja. Säätiö todettiin kuitenkin tarkoituksenmukaisemmaksi organisaatiomuodoksi, ja em. yhdistyksen pääomalla sekä muilta tahoilta saaduilla lahjoituksilla saatiin säätiön peruspääoma, 150 000 mk, kokoon. Säätiön säädekirja päivättiin 15.5.1991. Säätiön tarkoitukseksi kirjattiin ”Veritautien tutkimuksen tukeminen näiden tautien ennalta ehkäisemiseksi ja hoidon tulosten parantamiseksi”. Tavoitteeksi ilmoitettiin ”Apurahojen jakaminen tarkoitusperien mukaisesti ja varojen kartuttaminen tämän tavoitteen toteuttamiseksi”. Perustamislupa saatiin 9.8.1991, ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin 1.10.1991.

Säätiön toiminnan keskeinen muoto on ollut kirjatun tavoitteen mukaisesti apurahojen jako veritautien alan tutkimustyöhön sekä varojen keräys tämän edistämiseksi. Apurahat ovat olleet henkilökohtaisia apurahoja täysipäiväisen tutkimustyön mahdollistamiseksi sekä matka-apurahoja. Valtaosa apurahoista on ollut henkilökohtaisia, eikä apurahoja ole rajallisten voimavarojen vuoksi myönnetty muihin tarkoituksiin (aputyövoiman palkkaamiseen, materiaalikuluihin tms.). Varallisuus on karttunut lahjoituksilla yksityishenkilöiltä ja alan yrityksiltä, testamenttilahjoituksilla sekä varainhoidolla.

Apurahoja on jaettu jokaisena toimintavuotena. Yhteensä hakemuksia on saatu 263, ja apuraha on myönnetty 173 hakijalle, 66 prosentille hakijoista. Ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia saatiin 19. Sittemmin hakemusten määrä aleni jonkin verran ja oli tämän vuosituhannen alussa yleensä 5–8. Viime vuosina hakemusten määrä on taas selvästi lisääntynyt, ja parina viime vuotena se on ollut noin 20. Tähän kehitykseen ovat saattaneet vaikuttaa toisaalta tutkimusaktiviteetin lisääntyminen, toisaalta yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuusrahoituksen väheneminen.

Ensimmäisenä vuotena apuraha myönnettiin 7 hakijalle, yhteensä 51 500 markkaa. Euroissa laskettuna apurahojen yhteismäärä oli ensimmäisinä vuosina 12 000–13 000. Myönnettyjen apurahojen määrää on sittemmin voitu vähitellen lisätä, ja viime vuosina on jaettu noin 30 000 euroa. Yhteensä apurahoja on myönnetty 500 000 euroa. Säätiö on osaltaan ollut tukemassa yli 30:a väitöskirjaan johtanutta tutkimushanketta.

Säätiö järjesti huhtikuussa 2017 symposiumin 25-vuotisen taipaleensa kunniaksi. Kokouksessa viisi säätiöltä apurahan saanutta tutkijaa esitteli tutkimustuloksiaan, ja lisäksi kokouksessa esiintyi kutsuttu ulkomainen luennoitsija. Säätiö on päättänyt ryhtyä järjestämään webinaareja ajankohtaisista hematologisista aiheista. Ensimmäinen webinaari pidetään maaliskuussa 2018.

Säätiön hallituksen muodostivat alusta lähtien vuoteen 2014 asti professori Tapani Ruutu puheenjohtajana, professori Mauno Konttinen, professori Raimo Tenhunen ja DI Petteri Walldén. Vuonna 2014 hallituksen uusiksi jäseniksi kutsuttiin professori Riitta Lassila ja dosentti Liisa Volin. Vuodesta 2017 alkaen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Riitta Lassila ja jäseninä Tapani Ruutu, Petteri Walldén ja Liisa Volin sekä uutena jäsenenä dosentti Taru Kuittinen. Asiamiehenä on koko ajan toiminut kanslianeuvos Markku Ruutu.

Tapani Ruutu